FakeringID:3720
27岁 | ရန်ကုန် တိုင်.မြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသကြီး.ဒလ

TA收到的礼物

赠送TA礼物

基本信息

  • 昵称 Fakering
  • 性别 ကျား
  • 出生日期 1997-12-11
  • 所在地 ရန်ကုန် တိုင်.မြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသကြီး.ဒလ
  • 身高 168cm
  • 学历 မာစတာ
  • 籍贯 ရန်ကုန် တိုင်.အနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသကြီး.အလုံ

择偶标准

内心独白

寻找自己

择偶要求

这个家伙什么都没有留下~