Shwe Yi Win ID:563
30岁 | ရှမ်း ပြည်နယ်

共 6 张照片

TA收到的礼物

နှင်းဆီပန်း 1 ပွင့် × 5
赠送TA礼物

基本信息

 • 昵称 Shwe Yi Win
 • 性别
 • 出生日期 1994-05-04
 • 所在地 ရှမ်း ပြည်နယ်
 • 身高 145cm
 • 体重 98kg
 • 收入 200,001-500,000
 • 学历 တက္ကသိုလ်
 • 籍贯 ရှမ်း ပြည်နယ် .
 • 星座 双子座
 • 兴趣爱好 စာရင်းကိုင် ,ရင်းနှီးမြုပ်နံ, အာမခံ ,

择偶标准

内心独白

အေးချမ်းတဲ့ဘ၀ကို အတူတူ လျှောက်လှမ်းချင်တယ်

择偶要求

这个家伙什么都没有留下~